Last modified on 11 October 2012, at 03:24

ǂhàã

ǃXóõEdit

AdverbEdit

ǂhàã

  1. ahead, first
    • ǀn`ṵ'e ǀà ǂhàã ǀà ǁòna-tê kâ tá`ã.
      • Here are night's first stars.

VerbEdit

ǂhàã

  1. to go ahead
    • Èh ń ǁōe ǂhàã bà ǀqʻùn.
      • She is still going ahead making a noise.

ReferencesEdit