Last modified on 12 January 2013, at 05:29

кыраан куштарды алып чыгуу