అంతర్జాతీయ

TeluguEdit

AdjectiveEdit

అంతర్జాతీయ (amtarjātīya)

  1. Of or pertaining to more than one nation.
    చిన్న సమస్యను అంతర్జాతీయ సమస్యగా చేస్తున్నావు.
Last modified on 11 May 2012, at 06:09