ఆట పట్టించు

TeluguEdit

PhraseEdit

ఆట పట్టించు (āṭa paṭṭimcu)

  1. make fun of
Last modified on 28 March 2012, at 18:12