ភាសា

KhmerEdit

Pīəsā.

EtymologyEdit

From Pali bhasa, from Sanskrit भाषा (bhāṣā).

Compare Bengali ভাষা (bhasha), Gujarati બાશા (bāshā), Hindi भाषा (bhāshā), Indonesian bahasa, Javanese basa, Kannada ಭಾಷೆ (bhāsse), Lao ພາສາ (phaa-saa), Malay bahasa, Malayalam ഭാഷ (bhaasha), Marathi भाषा (bhāshā), Punjabi ਭਾਸ਼ਾ (bhāśā), Telugu భాష (bhāssa), Thai ภาษา.

NounEdit

ភាសា (pīəsā)

  1. language
Last modified on 14 January 2014, at 06:27