See also: and

TranslingualEdit

Stroke order
动-order.gif

EtymologyEdit

Simplified from  ( → )

Han characterEdit

(radical 19 +4, 6 strokes, cangjie input 一戈大尸 (MIKS), composition)

 1. move, happen
 2. movement, action

ReferencesEdit


CantoneseEdit

HanziEdit

(traditional , Jyutping dung6, Yale dung6)


MandarinEdit

PronunciationEdit

HanziEdit

(traditional , Pinyin dòng (dong4), Wade-Giles tung4)

CompoundsEdit

 • 动笔
 • 动兵
 • 动不得
 • 动不动
 • 动产
 • 动词 (dòngcí - verb)
 • 动粗
 • 动荡 (dòngdàng - turbulent,unrest)
 • 动电学
 • 动肝火
 • 动感
 • 动工
 • 动滑轮
 • 动画片儿
 • 动画片
 • 动换
 • 动火, 动火儿
 • 动机 (dòngjī - motive,intention)
 • 动劲儿
 • 动静 (dòngjìng - movement,activity)
 • 动口
 • 动力
 • 动力机
 • 动力学
 • 动量
 • 动量词
 • 动乱
 • 动轮
 • 动脉 (dòngmài - artery)
 • 动脉输血
 • 动脉硬化
 • 动目
 • 动脑筋
 • 动能
 • 动念
 • 动怒
 • 动魄惊心
 • 动气
 • 动情
 • 动人 (dòngrén - moving,touching)
 • 动人心弦
 • 动身 (dòngshēn - to start,to set out)
 • 动手 (dòngshǒu - to touch/hit/get to work)
 • 动手动脚
 • 动手术
 • 动态
 • 动态助词
 • 动弹
 • 动听
 • 动土
 • 动问 (dòngwèn - to query)
 • 动窝, 动窝儿
 • 动武
 • 动物 (dòngwù - animal)
 • 动物淀粉
 • 动物纤维
 • 动物学 (dòngwùxué - zoology)
 • 动物油
 • 动物园 (dòngwùyuán - zoo)
 • 动响
 • 动向
 • 动心
 • 动心眼儿
 • 动刑
 • 动摇
 • 动议
 • 动用
 • 动员 (dòngyuán - to mobilise)
 • 动辄
 • 动支
 • 动转
 • 动嘴
 • 动作 (dòngzuò - action,movement,motion)
 • 动作片
Last modified on 16 April 2014, at 02:52