Last modified on 10 September 2014, at 02:43

卫生

ChineseEdit

Chinese Wikipedia has an article on:

Wikipedia zh

simpl.
trad.

PronunciationEdit


Middle Chinese pronunciation (卫生, reconstructed)
Character (衛), Pronunciation (1/1)

Initial: 云 (35)
Final: 祭
Division: III

Openness: Closed
Tone: Departing (H)

Fanqie: 于歲切
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ɦiuᴇiH/ /i̯wɛiH/ /ɣiuɛiH/ /ɦʷiɛiH/ /ɦwiajH/ /ɣĭwɛiH/ /ɣiuæiH/
Character (生), Pronunciation (1/2)

Initial: 生 (21)
Final: 庚
Division: II

Openness: Open
Tone: Level (Ø)

Fanqie: 所庚切
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ʃɣæŋ/ /ʂɐŋ/ /ʃɐŋ/ /ʃɯaŋ/ /ʂaɨjŋ/ /ʃɐŋ/ /ʃaŋ/
Character (生), Pronunciation (2/2)

Initial: 生 (21)
Final: 庚
Division: II

Openness: Open
Tone: Departing (H)

Fanqie: 所敬切
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ʃɣæŋH/ /ʂɐŋH/ /ʃɐŋH/ /ʃɯaŋH/ /ʂaɨjŋH/ /ʃɐŋH/ /ʃaŋH/
Old Chinese pronunciation (卫生, reconstructed)
Baxter-Sagart system (2011)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
wèi ‹ hjwejH › /*ɢʷat-s {*[ɢ]ʷ(r)a[t]-s}/ to guard
shēng ‹ sræng › /*N-sreŋ/ fresh, raw
shēng ‹ sræng › /*sreŋ/ bear, be born; live
shēng ‹ srjæng › /*sreŋ/ bear, be born; live

AdjectiveEdit

卫生

  1. hygienic

NounEdit

卫生

  1. hygiene; sanitation; health

Derived termsEdit

DescendantsEdit

Sino-Xenic (衛生):