Last modified on 18 December 2014, at 04:41

曲线

ChineseEdit

simpl. 线
trad.

PronunciationEdit


NounEdit

曲线 (classifier )

  1. (Advanced Mandarin) curve
    蒂姆·伯顿导演电影出名原因因为影片曲线
    Dìmǔ Bódùn dǎoyǎn de diànyǐng chūmíng de yuányīn shì yīnwèi zài tā de yǐngpiàn zhōng yǒu hěnduō de qūxiàn
    The movies Tim Burton directs are famous for their many curves.