Last modified on 11 August 2014, at 12:55

汉语拼音

ChineseEdit

simpl.
trad.

PronunciationEdit


NounEdit

汉语拼音

 1. Pinyin, Hanyu Pinyin (standard Pinyin adopted in the PRC)
  汉语拼音
  xuéguo Hànyǔ Pīnyīn ma?
  Have you learned Pinyin?
  实事求是英语汉字汉语拼音
  Shíshìqiúshì de xuéhǎo yònghǎo Yīngyǔ, Hànzì Hànyǔ Pīnyīn.
  To learn and to use English, Hanzi and Pinyin well practically.