Last modified on 11 October 2012, at 02:23

gǂqhèẽ

ǃXóõEdit

Etymology 1Edit

NounEdit

gǂqhèẽ (plural gǂqhèẽ-tê) (tone II, class 2)

  1. breast

Usage notesEdit

When possessed, the word for breast is gǂqhèẽ. When alienated, it is gǂqhēẽ, and it is a member of Noun Class 3 and Tone Class I.

Etymology 2Edit

NounEdit

gǂqhèẽ (tone II, class 3)

  1. milk

ReferencesEdit