đêm trước ngày lễ Các Thánh

VietnameseEdit

PronunciationEdit

  • (Hà Nội) IPA (key): /ˀɗem˧˧ ṯɕɨ̞̠ɜʔk̚˧ˀ˦ ŋɐj˨˩ l̪e˦ˀ˥ kaːʔk̚˧ˀ˦ tʰɐjŋ̟˧ˀ˦/
  • (Huế) IPA (key): /ˀɗem˧˧ ʈɨ̞̠ɜʔk̚˦˥ ŋɐj˧˧ lej˧˩ kaːʔk̚˦˥ tʰɐn˦˥/
  • (Hồ Chí Minh City) IPA (key): /ˀɗem˧˥ ʈɨ̞̠ɜʔk̚˦ˀ˥ ŋɐj˨˩ l̻ʲej˨˦ kaːʔk̚˦ˀ˥ tʰɐn˦ˀ˥/

NounEdit

đêm trước ngày lễ Các Thánh

  1. Halloween