γεννήτωρ

Ancient GreekEdit

Alternative formsEdit

γεννᾱ́τωρ (gennā́tōr)Doric

EtymologyEdit

From γεννᾰ́ω (gennáō, to beget, give birth to; produce, generate) +‎ -τωρ (-tōr, masculine agent noun suffix) from γέννα (génna) +‎ -ᾰ́ω (-áō), poetic form of γένος (génos, offspring). Doublet of γενέτωρ (genétōr), from Proto-Hellenic *génetōr, from Proto-Indo-European *ǵénh₁tōr, from *ǵenh₁- (to produce, to beget) +‎ *-tōr (agent noun), equivalent to γίγνομαι (gígnomai, to be born) +‎ -τωρ (-tōr). Compare Latin genitor.

PronunciationEdit

 

NounEdit

γεννήτωρ (gennḗtōrm (genitive γεννήτορος); third declension

  1. parent, genitor, father
  2. progenitor, procreator, forefather, ancestor
  3. begetter, creator, generator, producer, maker
    Θεοτοκίον. Γεννήτωρ, ἐν Παραδείσῳ γέγονε, φθόνος θανάτου βροτοῖς, ὃν γεννηθεὶς Πανάχραντε ἐκ σοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, μετˈ ἤχου ἐξηφάνισεν, ἀθανασίαν δοὺς τῷ γένει ἡμῶν.
    Theotokíon. Gennḗtōr, en Paradeísōi gégone, phthónos thanátou brotoîs, hòn gennētheìs Panákhrante ek soû, ho Huiòs toû Theoû kaì Patrós, metˈ ḗkhou exēphánisen, athanasían doùs tôi génei hēmôn.
    Theotokion. (O Theotokos) in the Garden jealousy became the begetter of death to mortals, which He begotten of you Most Immaculate, the Son of God the Father, with clamor obliterated, granting immortality to our race.

InflectionEdit

DescendantsEdit

Greek: γεννήτορας (gennítoras)

Further readingEdit