γερμανικό

Greek

edit

Adjective

edit
The template Template:el-adj-form does not use the parameter(s):
1=germanikό

Please see Module:checkparams for help with this warning.

γερμανικό (germanikó)

  1. Accusative masculine singular form of γερμανικός (germanikós).
  2. Nominative neuter singular form of γερμανικός (germanikós).
  3. Accusative neuter singular form of γερμανικός (germanikós).
  4. Vocative neuter singular form of γερμανικός (germanikós).