καθαριότητες

Greek

edit

Noun

edit
The template Template:el-noun-form does not use the parameter(s):
2=kathariótites
Please see Module:checkparams for help with this warning.

καθαριότητες (kathariótitesf

  1. Nominative plural form of καθαριότητα (kathariótita).
  2. Accusative plural form of καθαριότητα (kathariótita).
  3. Vocative plural form of καθαριότητα (kathariótita).