πλειστηρίζομαι

Ancient Greek edit

Etymology edit

Stem πλειστηριδ-j-. From πλειστήρης (pleistḗrēs, manifold, all the whole length).

Pronunciation edit

 

Verb edit

πλειστηρῐ́ζομαι (pleistērízomai) (deponent)

 1. to name, accuse as the cause
  • 458 BCE, Aeschylus, The Libation Bearers 1029–1031:
   καὶ φίλτρα τόλμης τῆσδε πλειστηρίζομαι
   τὸν πυθόμαντιν Λοξίαν, χρήσαντ’ ἐμοὶ
   πράξαντι μὲν ταῦτ’ ἐκτὸς αἰτίας κακῆς
   εἶναι
   kaì phíltra tólmēs têsde pleistērízomai
   tòn puthómantin Loxían, khrḗsant’ emoì
   práxanti mèn taût’ ektòs aitías kakês
   eînai
   And for the spells that gave me the courage for this deed I count Loxias, the prophet of Pytho, my chief source. It was he who declared that, if I did this thing, I would be acquitted of wrongdoing.
   English translation (1926) by Herbert Weir Smyth @perseus
   Scene: Orestes accuses Apollo (or Loxias) for the matricide he committed.

Inflection edit

Found only in the present:

Related terms edit

Further reading edit