Open main menu

Contents

Old ArmenianEdit

EtymologyEdit

From եղ () +‎ -ան- (-an-). The verb is suppletive: part of the conjugation is filled by forms of լինիմ (linim).

VerbEdit

եղանիմ (ełanim)  (aorist indicative եղէ or եղայ)

 1. to be, to become, to be created; to happen
  եղանել ուրեքełanel urekʿto sojourn
  եղանել ընդ կնոջełanel ənd knoǰto know a woman
  եղիցի՛ լոյս եւ եղեւ լոյսełicʿí loys ew ełew loyslet there be light! and there was light
  եղիցի՛/եղիցի՛ եղիցի՛ełicʿí/ełicʿí ełicʿíamen, so be it, be it so
  մի՛ եղիցիmí ełicʿiGod forbid!
  եղիցի թէełicʿi tʿēsuppose, supposing that, that being supposed

ConjugationEdit

DescendantsEdit

ReferencesEdit

 • Petrosean, H. Matatʿeay V. (1879), “եղանիմ”, in Nor Baṙagirkʿ Hay-Angliarēn [New Dictionary Armenian–English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy