புதன்கிழமை

Tamil edit

Etymology edit

From புதன் (putaṉ, Mercury, ultimately from Sanskrit बुध (budha)) +‎ கிழமை (kiḻamai, day), translates to 'Day of Mercury.'

Pronunciation edit

  • IPA(key): /bʊd̪ɐnɡɪɻɐmɐɪ̯/

Noun edit

புதன்கிழமை (putaṉkiḻamai) (plural புதன்கிழமைகள்)

  1. Wednesday; the fourth day of the week.
    Synonym: (colloquial) புதன் (putaṉ)

Declension edit

ai-stem declension of புதன்கிழமை (putaṉkiḻamai)
Singular Plural
Nominative புதன்கிழமை
putaṉkiḻamai
புதன்கிழமைகள்
putaṉkiḻamaikaḷ
Vocative புதன்கிழமையே
putaṉkiḻamaiyē
புதன்கிழமைகளே
putaṉkiḻamaikaḷē
Accusative புதன்கிழமையை
putaṉkiḻamaiyai
புதன்கிழமைகளை
putaṉkiḻamaikaḷai
Dative புதன்கிழமைக்கு
putaṉkiḻamaikku
புதன்கிழமைகளுக்கு
putaṉkiḻamaikaḷukku
Genitive புதன்கிழமையுடைய
putaṉkiḻamaiyuṭaiya
புதன்கிழமைகளுடைய
putaṉkiḻamaikaḷuṭaiya
Singular Plural
Nominative புதன்கிழமை
putaṉkiḻamai
புதன்கிழமைகள்
putaṉkiḻamaikaḷ
Vocative புதன்கிழமையே
putaṉkiḻamaiyē
புதன்கிழமைகளே
putaṉkiḻamaikaḷē
Accusative புதன்கிழமையை
putaṉkiḻamaiyai
புதன்கிழமைகளை
putaṉkiḻamaikaḷai
Dative புதன்கிழமைக்கு
putaṉkiḻamaikku
புதன்கிழமைகளுக்கு
putaṉkiḻamaikaḷukku
Benefactive புதன்கிழமைக்காக
putaṉkiḻamaikkāka
புதன்கிழமைகளுக்காக
putaṉkiḻamaikaḷukkāka
Genitive 1 புதன்கிழமையுடைய
putaṉkiḻamaiyuṭaiya
புதன்கிழமைகளுடைய
putaṉkiḻamaikaḷuṭaiya
Genitive 2 புதன்கிழமையின்
putaṉkiḻamaiyiṉ
புதன்கிழமைகளின்
putaṉkiḻamaikaḷiṉ
Locative 1 புதன்கிழமையில்
putaṉkiḻamaiyil
புதன்கிழமைகளில்
putaṉkiḻamaikaḷil
Locative 2 புதன்கிழமையிடம்
putaṉkiḻamaiyiṭam
புதன்கிழமைகளிடம்
putaṉkiḻamaikaḷiṭam
Sociative 1 புதன்கிழமையோடு
putaṉkiḻamaiyōṭu
புதன்கிழமைகளோடு
putaṉkiḻamaikaḷōṭu
Sociative 2 புதன்கிழமையுடன்
putaṉkiḻamaiyuṭaṉ
புதன்கிழமைகளுடன்
putaṉkiḻamaikaḷuṭaṉ
Instrumental புதன்கிழமையால்
putaṉkiḻamaiyāl
புதன்கிழமைகளால்
putaṉkiḻamaikaḷāl
Ablative புதன்கிழமையிலிருந்து
putaṉkiḻamaiyiliruntu
புதன்கிழமைகளிலிருந்து
putaṉkiḻamaikaḷiliruntu

See also edit

References edit