అంతర్జాతీయ

TeluguEdit

AdjectiveEdit

అంతర్జాతీయ (aṃtarjātīya)

  1. Of or pertaining to more than one nation -international.
    చిన్న సమస్యను అంతర్జాతీయ సమస్యగా చేస్తున్నావు.