పుట్టు

Telugu

edit

Pronunciation

edit

Verb

edit

పుట్టు (puṭṭu) (causal పుట్టించు)

 1. To be born.
  నేను బలిజిపేటలో పుట్టాను.
  nēnu balijipēṭalō puṭṭānu.
  I was born at Balijipeta.

Conjugation

edit
DURATIVE singular plural
1st person: నేను (nēnu) / మేము (mēmu) పుట్టాను
puṭṭānu
పుట్టాము
puṭṭāmu
2nd person: నీవు (nīvu) / మీరు (mīru) పుట్టావు
puṭṭāvu
పుట్టారు
puṭṭāru
3rd person m: అతను (atanu) / వారు (vāru) పుట్టాడు
puṭṭāḍu
పుట్టారు
puṭṭāru
3rd person f: ఆమె (āme) / వారు (vāru) పుట్టినది
puṭṭinadi
3rd person n: అది (adi) / అవి (avi) పుట్టారు
puṭṭāru

Synonyms

edit

Noun

edit

పుట్టు (puṭṭu? (plural పుట్లు)

 1. Birth : The process of childbearing.

Synonyms

edit

Derived terms

edit

Adjective

edit

పుట్టు (puṭṭu)

 1. existing from birth, born with one, congenital.
  పుట్టువ్యాధి
  puṭṭuvyādhi
  a congenital disease

References

edit