బరిణపురుగు

Telugu edit

Etymology edit

బరిణ (bariṇa) +‎ పురుగు (purugu)

Noun edit

బరిణపురుగు (bariṇapurugu? (plural బరిణపురుగులు)

  1. cockroach

Synonyms edit