బొగ్గు

See also: బుగ్గ

Telugu edit

Noun edit

బొగ్గు (boggu? (plural బొగ్గులు)

  1. coal