ഒരിക്കൽ

Malayalam edit

Malayalam numbers (edit)
1
    Cardinal: ഒന്ന് (onnŭ), ഏകം (ēkaṁ)
    Ordinal: ഒന്നാം (onnāṁ), ഒന്നാമത്തെ (onnāmatte)
    Sanskritic ordinal: പ്രഥമ (prathama), ആദ്യ (ādya), ആദ്യത്തെ (ādyatte)
    Adverbial: ഒരിക്കൽ (orikkal), ഒരു പ്രാവശ്യം (oru prāvaśyaṁ), ഒരു വട്ടം (oru vaṭṭaṁ), ഒരു തവണ (oru tavaṇa)
    Adjectival: ഒരു (oru), ഓർ- (ōṟ-)
    Multiplier: ഒറ്റ (oṟṟa), ഏക (ēka)
    Fractional: മുഴുവൻ (muḻuvaṉ), മൊത്തം (mottaṁ)

Etymology edit

(This etymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at the Etymology scriptorium.)

Pronunciation edit

  • IPA(key): /oɾikkɐl/
  • (file)

Adverb edit

ഒരിക്കൽ (orikkal)

  1. one day
  2. once upon a time