ខេមរ

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic ខេមរ
kʰemr
Phonemic ខេ-ម៉ៈ-រ៉ៈ
kʰe-m″`-r″`
WT romanisation kheemaʼraʼ
(standard) IPA(key) /kʰeː.maʔ.raʔ/

AdjectiveEdit

ខេមរ (kheemaʼraʼ)

  1. (formal) Khmer; Cambodian
    ខេមរភាសា  ―  kheemaʼraʼ phiəsaa  ―  Khmer language

SynonymsEdit