នាងខ្ញុំ

KhmerEdit

PronunciationEdit

Orthographic and Phonemic នាងខ្ញុំ
nāṅk̥ʰñuṃ
WT romanisation niəng khñom
(standard) IPA(key) /niəŋ ˈkɲom/

PronounEdit

នាងខ្ញុំ (niəng khñom)

  1. (formal, women's speech) I; me (used by women of older age)