បុរាណវត្ថុវិទ្យា

KhmerEdit

EtymologyEdit

បុរាណ (boraan) +‎ វត្ថុ (vŏətthoʼ) +‎ វិទ្យា (vityiə)

PronunciationEdit

Orthographic បុរាណវត្ថុវិទ្យា
purāṇvt̥tʰuvid̥yā
Phonemic បុ-រ៉ាណ វ័ត-ថុ វិ-ទ្យា
pu-r″āṇ v˘t-tʰu vi-d̥yā
WT romanisation boraan vŏətthoʼ vityiə
(standard) IPA(key) /ɓo.raːn ʋŏət.tʰoʔ ʋi.tʰjiə/

NounEdit

បុរាណវត្ថុវិទ្យា (boraan vŏətthoʼ vityiə)

  1. archaeology

See alsoEdit