សង្គ្រាមលោកលើកទី២

KhmerEdit

NounEdit

សង្គ្រាមលោកលើកទី២ (songkreeum saagoloak dee pee)

  1. World War II