សរសៃឈាមខ្មៅ

KhmerEdit

EtymologyEdit

សរសៃ (sɑɑ say, blood vessel) + ឈាម (cʰiem, blood) + ខ្មៅ (kmav, black)

NounEdit

សរសៃឈាមខ្មៅ (sɑɑ say cʰiem kmav)

  1. (anatomy) vein