ἐρυθρός

See also: ερυθρός

Ancient GreekEdit

EtymologyEdit

From Proto-Hellenic *erutʰrós, from Proto-Indo-European *h₁rudʰrós (red), from the root *h₁rewdʰ-.

Compare Mycenaean Greek 𐀁𐀬𐀲𐀨 (e-ru-ta-ra). Cognates include Russian рёдрый (rjódryj), Sanskrit रुधिर (rudhirá), Latin ruber, Tocharian A rtär, Tocharian B ratre, and Proto-Germanic *raudaz (English red). Note that Greek is the only branch to preserve the sound of the laryngeal *h₁ at the beginning of the word, which became ε (e).

PronunciationEdit

 

AdjectiveEdit

ἐρῠθρός (eruthrósm (feminine ἐρῠθρᾱ́, neuter ἐρῠθρόν); first/second declension

 1. reddish, red
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 9.365–367:
   ᾰ̓́λλον δ’ ἐνθένδε χρῡσὸν καὶ χᾰλκὸν ἐρῠθρὸν ἠδὲ γῠναῖκᾰς ἐῠ̈ζώνους πολῐόν τε σῐ́δηρον ᾰ̓́ξομαι
   állon d’ enthénde khrūsòn kaì khalkòn eruthròn ēdè gunaîkas eüzṓnous polión te sídēron áxomai
   From there I will bring more gold and red bronze and fair-girdled women and much iron
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 5.165–166:
   αὐτᾰ̀ρ ἐγὼ σῖτον καὶ ῠ̔́δωρ καὶ οἶνον ἐρῠθρὸν ἐνθήσω μενοεικέ’
   autàr egṑ sîton kaì húdōr kaì oînon eruthròn enthḗsō menoeiké’
   And I'll put satisfying food and water and red wine on [the boat]
  • 6th century BC, Theognis of Megara, Elegies 449–450:
   εὑρήσεις δέ με πᾶσῐν ἐπ’ ἔργμᾰσῐν ὥσπερ ᾰ̓́πεφθον χρῡσὸν ἐρῠθρὸν ῐ̓δεῖν τρῑβόμενον βᾰσᾰ́νῳ
   heurḗseis dé me pâsin ep’ érgmasin hṓsper ápephthon khrūsòn eruthròn ideîn trībómenon basánōi
   You will find me in all my actions like refined gold, red to the eye when rubbed against a touchstone
  Synonym: πῠρρός (purrhós)

InflectionEdit

Derived termsEdit

DescendantsEdit

 • English: erythro-
 • Greek: ερυθρός (erythrós)


Colors in Ancient Greek · χρῶμᾰ (khrôma), χρώμᾰτᾰ (khrṓmata) (layout · text)
     λευκός (leukós)      πολῐός (poliós), γλαυκός (glaukós), φαιός (phaiós), χαροπός (kharopós)      μέλᾱς (mélās), κελαινός (kelainós)
             ἐρῠθρός (eruthrós); κᾰρῡ́κῐνος (karū́kinos), κόκκῐνος (kókkinos), φοινός (phoinós)              πυρρός (purrhós); ὄρφνῐνος (órphninos)              ξᾰνθός (xanthós), μήλινος (mḗlinos); ὠχρός (ōkhrós)
             πρᾰ́σῐνος (prásinos)              χλωρός (khlōrós)              χλωρός (khlōrós); χλωρομέλᾱς (khlōromélās)
             κῠᾰ́νεος (kuáneos); γλαυκός (glaukós), κᾰλάϊνος (kaláïnos)              κῠᾰ́νεος (kuáneos)              κῠᾰ́νεος (kuáneos), ὑᾰκῐ́νθῐνος (huakínthinos)
             φοινῑ́κεος (phoinī́keos), ἰόεις (ióeis); ᾰ̔λουργής (halourgḗs), πορφῠ́ρεος (porphúreos), οἶνοψ (oînops)              φοινῑ́κεος (phoinī́keos); ᾰ̔λουργής (halourgḗs), πορφῠ́ρεος (porphúreos)              ῥόδινος (rhódinos), ῥοδόεις (rhodóeis)

ReferencesEdit