Open main menu

ChineseEdit

together; a piece son; child; diminutive suffix
trad. (一塊兒) 一塊
simp. (一块儿) 一块

PronunciationEdit


NounEdit

一塊兒

  1. (Mandarin) Erhua form of 一塊一块 (yīkuài).

AdverbEdit

一塊兒

  1. (Mandarin) Erhua form of 一塊一块 (yīkuài).

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 一起 (“together”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese , ,
Formal (Written Standard Chinese) 一起, 一同
Mandarin Beijing 一塊兒, 一塊堆兒, 塊堆兒, 一塊兒堆兒
Taiwan 一起, 一塊
Harbin 一塊堆兒, 一塊兒, 一遭兒
Shenyang 一塊兒
Jinan 一堆兒, 一塊兒, 一齊, 一起
Muping 一堆兒
Luoyang 一塊兒, 一路兒, 一起兒
Wanrong 一伙
Xi'an 一搭裡, 一塊兒, 一起
Xining 一處兒, 一處, 一搭裡
Xuzhou 一坨兒, 一自兒
Yinchuan 一搭裡
Lanzhou 一齊, 一搭裡
Ürümqi 一搭裡, 一塊兒
Wuhan 一起, 一路, 一塊, 一堆
Chengdu 一起, 一堆, 一路
Guiyang 一起, 一路
Liuzhou 一起
Kunming 一起
Yangzhou 一陣, 一起, 一塊, 一道, 一塊堆
Nanjing 一塊, 一起, 一道, 一陣
Hefei 一陣, 一塊
Nantong 一塊, 一儔
Cantonese Guangzhou 一齊, 齊齊
Hong Kong 一齊, 齊齊
Taishan 一齊, 齊家, 同齊
Dongguan 一齊
Yangjiang 一齊
Gan Nanchang 一起, 一下, 一堆
Pingxiang 一起
Hakka Meixian 一下
Xingning 一下
Huidong (Daling) 一下, 同下
Qujiang 一下
Lianshan (Xiaosanjiang) 一下
Changting 一下
Wuping 一下
Liancheng 一下
Ninghua 一下
Yudu 一下
Ruijin 一下
Shicheng 一下
Shangyou 一下
Miaoli (N. Sixian) 共下
Liudui (S. Sixian) 共下
Hsinchu (Hailu) 共下
Dongshi (Dabu) 共下
Hsinchu (Raoping) 共下
Yunlin (Zhao'an) 共下, 做鋪
Huizhou Jixi 一起, 一堆
Jin Taiyuan 一起, 一搭
Xinzhou 一齊, 一遍兒
Min Bei Jian'ou 一堆堆, 齊齊
Min Dong Fuzhou 一堆,
Fuqing , 一路, 做總
Matsu
Min Nan Xiamen 做伙, 做陣, 做一下, 鬥陣, 相佮, 和齊, 同齊, 平平
Quanzhou 做伙, 做陣, 做一下, 鬥陣, 相佮, 平平
Zhangzhou 做伙, 鬥陣, 相佮, 同齊, 平平
Taipei 鬥陣, 做伙, 做陣
Kaohsiung 鬥陣, 做伙
Tainan 鬥陣, 做伙
Taichung 同齊, 做伙, 鬥陣
Wuqi 鬥陣
Hsinchu 鬥陣, 做一下, 做伙, 鬥群
Taitung 做伙
Lukang 鬥陣, 做伙
Sanxia 鬥陣, 做伙
Yilan 鬥陣, 做伙, 做垺
Kinmen 相佮
Magong 做伙, 鬥陣
Penang 平平, 做一下
Philippines (Manila) 相佮
Chaozhou 做垺, 做一堆
Haikou
Leizhou 平平
Pinghua Nanning 一起
Wu Shanghai 一道
Suzhou 一道
Hangzhou 一道生, 一堆生
Wenzhou 相伴, 做隊, 做下, 做陣
Chongming 一道
Danyang 一塊, 一道, 一同
Jinhua 一起, 一起生, 起生, 一齊
Ningbo 聚頭, 聚隊
Xiang Changsha 一起, 一路
Shuangfeng 一起, 一路
Loudi 一隊, 一路