ChineseEdit

three female; woman; daughter
simp. and trad.
(三女)

PronunciationEdit


NounEdit

三女

 1. third daughter
  生下兒子承祖,長女玉英,次女桃英,三女月英。元來先花後果倒是玉英承祖。 [Written Vernacular Chinese, trad.]
  生下儿子承祖,长女玉英,次女桃英,三女月英。元来先花后果倒是玉英承祖。 [Written Vernacular Chinese, simp.]
  From: Feng Menglong, Stories to Awaken the World, 1627 CE
  Shēngxià sān nǚ yī nán: érzǐ míng yuē Chéngzǔ, chángnǚ míng Yùyīng, cìnǚ míng Táoyīng, sānnǚ míng Yuèyīng. Yuánlái shì xiānhuāhòuguǒ de, dǎoshì Yùyīng jū cháng, cì jí Chéngzǔ. [Pinyin]
  The son was named Chengzu, the eldest daughter Yuying, the second daughter Taoying, and the third daughter Yueying. Yuying was the eldest of the four and Chengzu the son was the second.

JapaneseEdit

Kanji in this term
さん
Grade: 1
じょ
Grade: 1
on’yomi

EtymologyEdit

Compound of (three) +‎ (woman; female).

PronunciationEdit

NounEdit

(さん)(じょ) (sanjo

 1. three daughters
 2. the third daughter

Related termsEdit

son daughter child (rare)
one's first (ちょう)(なん) (chōnan), (いち)(なん) (ichinan), (ちょう)() (chōshi) (ちょう)(じょ) (chōjo), (いち)(じょ) (ichijo) (ちょう)() (chōshi)
one's second ()(なん) (jinan), ()(なん) (jinan), ()() (jishi) ()(じょ) (jijo), ()(じょ) (jijo) ()() (jishi)
one's third (さん)(なん) (sannan) (さん)(じょ) (sanjo) -