See also: 𝌆, Φ, Ф, and
U+4E2D, 中
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E2D

[U+4E2C]
CJK Unified Ideographs
[U+4E2E]

TranslingualEdit

Stroke order
 
Stroke order
 

Han characterEdit

(Kangxi radical 2, +3, 4 strokes, cangjie input 中 (L), four-corner 50006, composition)

Derived charactersEdit

ReferencesEdit

 • KangXi: page 79, character 3
 • Dai Kanwa Jiten: character 73
 • Dae Jaweon: page 158, character 6
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 1, page 28, character 10
 • Unihan data for U+4E2D

ChineseEdit

simp. and trad.
alternative forms 𠁦
𠁧
𠁩
𠔈
𠔗
 
Wikipedia has articles on:
 • (Written Standard Chinese?)
 • (Cantonese)
 • (Gan)

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shang Western Zhou Spring and Autumn Warring States Shuowen Jiezi (compiled in Han) Liushutong (compiled in Ming) Libian (compiled in Qing)
Bronze inscriptions Oracle bone script Bronze inscriptions Bronze inscriptions Bronze inscriptions Chu slip and silk script Qin slip script Shizhoupian script Ancient script Small seal script Transcribed ancient scripts Clerical script
                       
References:

Mostly from Richard Sears' Chinese Etymology site (authorisation),
which in turn draws data from various collections of ancient forms of Chinese characters, including:

 • Shuowen Jiezi (small seal),
 • Jinwen Bian (bronze inscriptions),
 • Liushutong (Liushutong characters) and
 • Yinxu Jiaguwen Bian (oracle bone script).

Pictogram (象形) – a flagpole. Based on archaeological evidence, the middle box has been interpreted as a drum (建鼓). This flagpole with a drum was placed in the center of a field to gather people and to detect the direction of the wind. In addition, the pronunciation of (OC *tuŋ, *tuŋs) is reminiscent of the beating of a drum.

Shuowen interprets the character as a vertical stroke passing through the center of , indicating the center.

It has also been interpreted as an arrow in the center of a target.

EtymologyEdit

“Middle; centre” (Pronunciation 1) > “to hit the centre; to attain” (Pronunciation 2).

From Proto-Sino-Tibetan *t/duŋ. Cognate with Tibetan གཞུང (gzhung, middle, center).

Related to:

 • (OC *tuŋ, *tuŋs, “middle; inner garment; inner feelings”);
 • (OC *duŋs, “second (of the brothers or months)”).

Pronunciation 1Edit


Note:
 • chûng, zung1 - literary;
 • tûng, dung4 - vernacular.
 • Jin
 • Min Bei
 • Note:
  • dé̤ng - literary;
  • dô̤ng - vernacular.
 • Min Dong
 • Note:
  • dṳ̆ng - literary;
  • dŏng - vernacular.
 • Min Nan
 • Note:
  • Quanzhou:
   • tiong - literary;
   • tng - vernacular (limited, e.g. 中秋);
   • teng - vernacular (in place names, e.g. 田中, 湖中);
   • thang - vernacular (limited).
 • (Teochew)
  • Peng'im: dang1 / dong1 / diong1
  • Pe̍h-ōe-jī-like: tang / tong / tiong
  • Sinological IPA (key): /taŋ³³/, /toŋ³³/, /tioŋ³³/
 • Note:
  • dang1 - vernacular;
  • dong1/diong1 - literary (diong1 - Chaoyang).
 • Wu
 • Xiang

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /ʈ͡ʂuŋ⁵⁵/
  Harbin /ʈ͡ʂuŋ⁴⁴/
  Tianjin /t͡suŋ²¹/
  Jinan /ʈ͡ʂuŋ²¹³/
  Qingdao /ʈ͡ʂəŋ²¹³/
  Zhengzhou /ʈ͡ʂuŋ²⁴/
  Xi'an /p͡fəŋ²¹/
  Xining /ʈ͡ʂuə̃⁴⁴/
  Yinchuan /ʈ͡ʂuŋ⁴⁴/
  Lanzhou /p͡fə̃n³¹/
  Ürümqi /ʈ͡ʂuŋ⁴⁴/
  Wuhan /t͡soŋ⁵⁵/
  Chengdu /t͡soŋ⁵⁵/
  Guiyang /t͡soŋ⁵⁵/
  Kunming /ʈ͡ʂoŋ⁴⁴/
  Nanjing /ʈ͡ʂoŋ³¹/
  Hefei /ʈ͡ʂəŋ²¹/
  Jin Taiyuan /t͡suəŋ¹¹/
  Pingyao /t͡suŋ¹³/
  Hohhot /t͡sũŋ³¹/
  Wu Shanghai /t͡soŋ⁵³/
  Suzhou /t͡soŋ⁵⁵/
  Hangzhou /t͡soŋ³³/
  Wenzhou /t͡ɕoŋ³³/
  Hui Shexian /t͡sʌ̃³¹/
  Tunxi /t͡san¹¹/
  Xiang Changsha /ʈ͡ʂoŋ³³/
  Xiangtan /ʈ͡ʂən³³/
  Gan Nanchang /t͡suŋ⁴²/
  Hakka Meixian /tuŋ⁴⁴/ ~心
  /t͡suŋ⁴⁴/ ~間
  Taoyuan /tuŋ²⁴/
  Cantonese Guangzhou /t͡soŋ⁵³/
  Nanning /t͡suŋ⁵⁵/
  Hong Kong /t͡suŋ⁵⁵/
  Min Xiamen (Min Nan) /tiɔŋ⁵⁵/
  Fuzhou (Min Dong) /tyŋ⁴⁴/
  Jian'ou (Min Bei) /tœyŋ⁵⁴/
  /tœyŋ³³/ ~奬
  Shantou (Min Nan) /toŋ³³/
  /taŋ³³/
  Haikou (Min Nan) /toŋ²³/

  Rime
  Character
  Reading # 1/2
  Initial () (9)
  Final () (2)
  Tone (調) Level (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /ʈɨuŋ/
  Pan
  Wuyun
  /ʈiuŋ/
  Shao
  Rongfen
  /ȶiuŋ/
  Edwin
  Pulleyblank
  /ʈuwŋ/
  Li
  Rong
  /ȶiuŋ/
  Wang
  Li
  /ȶĭuŋ/
  Bernard
  Karlgren
  /ȶi̯uŋ/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  zhōng
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  zung1
  BaxterSagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 1/2
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  zhōng
  Middle
  Chinese
  ‹ trjuwng ›
  Old
  Chinese
  /*truŋ/
  English center

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2
  No. 17407
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*tuŋ/

  DefinitionsEdit

  1. middle; center
     ―  zhōng  ―  to be placed in the middle
     ―  Huázhōng  ―  Central China
  2. medium; intermediary
     ―  zhōngxíng  ―  medium-size; mid-size
   夾克尺碼 [MSC, trad.]
   夹克尺码 [MSC, simp.]
   Zhè jiàn jiākè yǒu sān ge chǐmǎ: xiǎo, zhōng, dà. [Pinyin]
   You can get the jacket in three sizes - small, medium and large.
  3. within; among; in
     ―  shuǐ zhōng  ―  in the water
   我们一个15女孩 [MSC, trad. and simp.]
   Wǒmen zhōngjiān yǒu yīge 15 suì de nǚhái. [Pinyin]
   A 15-year-old girl was among us.
   事故受傷事故受伤  ―  Tā zài shìgù zhōng shòushāng.  ―  He was injured in the accident.
  4. while; in the process of; during; in the middle of
   發展國家发展国家  ―  fāzhǎn zhōng guójiā  ―  developing countries
   網頁正在建設网页正在建设  ―  Wǎngyè zhèngzài jiànshè zhōng.  ―  The website is under construction.
  5. to be fit for
     ―  zhōngyòng  ―  to be useful
     ―  zhōngtīng  ―  pleasant to the ear
  6. heart; innermost being
  7. intermediary
  8. (dialectal) all right; OK
  9. Short for 中國中国 (Zhōngguó, “China; Chinese”).
     ―  zhōng  ―  traditional Chinese medicine
   關係关系  ―  Zhōng Měi guānxì  ―  China–United States relation
  10. Short for 中學中学 (zhōngxué, “middle school”). Used only in the abbreviation of the name.
     ―  Sān Zhōng  ―  No.3 Middle School
  11. 1st tetragram of the Taixuanjing; "the center" (𝌆)
  12. a surname

  SynonymsEdit

  • (China):

  CompoundsEdit

  Pronunciation 2Edit


  Note:
  • tiòng - literary;
  • tèng - vernacular;
  • thàng - vernacular (limited).
  Note:
  • dong3 - literary;
  • dêng3 - vernacular.
 • Wu
 • Xiang

 • Rime
  Character
  Reading # 2/2
  Initial () (9)
  Final () (2)
  Tone (調) Departing (H)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /ʈɨuŋH/
  Pan
  Wuyun
  /ʈiuŋH/
  Shao
  Rongfen
  /ȶiuŋH/
  Edwin
  Pulleyblank
  /ʈuwŋH/
  Li
  Rong
  /ȶiuŋH/
  Wang
  Li
  /ȶĭuŋH/
  Bernard
  Karlgren
  /ȶi̯uŋH/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  zhòng
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  zung3
  BaxterSagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 2/2
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  zhòng
  Middle
  Chinese
  ‹ trjuwngH ›
  Old
  Chinese
  /*truŋ-s/
  English hit the center

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 2/2
  No. 17410
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*tuŋs/

  DefinitionsEdit

  1. to hit the mark; to be correct; to be successful
   導彈成功目標 [MSC, trad.]
   导弹成功目标 [MSC, simp.]
   dǎodàn chénggōng jī zhòng mùbiāo [Pinyin]
   The missile successfully hit the target.
     ―  Zhēn ràng tā shuō zhòng le.  ―  He turns out to be correct.
  2. to be hit by; to suffer; to be affected by
     ―  zhòngshǔ  ―  to suffer a heat stroke
   試圖肩膀 [MSC, trad.]
   试图肩膀 [MSC, simp.]
   Tā shìtú pá zǒu shí jiānbǎng zhòngqiāng le. [Pinyin]
   As he tried to crawl away, he was hit in the shoulder.
   肺炎  ―  zhòng le fèiyán.  ―  He has contracted pneumonia.
  3. to win (a prize, a lottery)
   樂透乐透  ―  zhòng lètòu  ―  win a lottery
   六合彩 [Cantonese]  ―  zung3 zo2 luk6 hap6 coi2 [Jyutping]  ―  won the lottery
  SynonymsEdit
  • (Singapore Hokkien) (tio̍h)

  CompoundsEdit

  DescendantsEdit

  Sino-Xenic ():

  Others:

  • Vietnamese: đúng (correct)
  • Japanese: (チュン) (chun, red dragon (mahjong tile))

  JapaneseEdit

   
  Japanese Wikipedia has an article on:
  Wikipedia ja

  KanjiEdit

  (grade 1 “Kyōiku” kanji)

  ReadingsEdit

  CompoundsEdit

  Etymology 1Edit

  Kanji in this term
  なか
  Grade: 1
  kun’yomi
  For pronunciation and definitions of – see the following entry.
  なか
  [noun] : inside
  [noun] : middle
  [noun] : among (a group or mass)
  [noun] : during (time)
  (This term, , is an alternative spelling of the above term.)

  Etymology 2Edit

  Kanji in this term
  ちゅう
  Grade: 1
  on’yomi

  From Middle Chinese (MC ʈɨuŋ).

  PronunciationEdit

  NounEdit

  (ちゅう) (chū

  1. middle, medium
   (だい)(ちゅう)(しょう)
   dai chū shō
   large, medium and small
  2. average; neither good nor poor
   (ちゅう)()()()
   chū no dekibae
   an average performance
  3. during; being in the process of doing
  4. second volume of a three volume set

  AffixEdit

  (ちゅう) (chū

  1. China or Chinese; Sino- (prefix)
   (にっ)(ちゅう)(かん)(けい)
   Nitchū kankei
   Sino-Japanese relations

  SuffixEdit

  (ちゅう) (-chū

  1. being in the process of doing
   ダウンロード(ちゅう)
   daunrōdo-chū
   downloading; download in progress
   メンテ(ちゅう)
   mente-chū
   currently in maintenance
   インストール(ちゅう)
   insutōru-chū
   installing
   準備(じゅんび)(ちゅう)
   junbichū
   currently in preparation

  Etymology 3Edit

  Kanji in this term
  じゅう
  Grade: 1
  on’yomi

  (This etymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at the Etymology scriptorium. Particularly: “from a later Chinese reading, sound shift, or rendaku?”)

  PronunciationEdit

  SuffixEdit

  (じゅう) (-jūぢゆう (dyū)?

  1. during, in the course of, throughout
   ()(かい)(じゅう)
   sekai
   throughout the world
   (からだ)(じゅう)
   karada
   throughout the body
  2. all over, everywhere

  Usage notesEdit

  The distinction between じゅう () and ちゅう (chū) can be somewhat confusing: じゅう () means throughout, in all places, as in 一日中 (ichinichijū, all day long) or 体中 (karadajū, throughout the body), while ちゅう (chū) means within, but not everywhere, as in 授業中 (jugyōchū, in class, during class). Contrast “I worked on this all day long” with “I worked on this in class (but not necessarily for the entire time)”.

  Etymology 4Edit

  Kanji in this term
  うち
  Grade: 1
  kun’yomi

  (This etymology is missing or incomplete. Please add to it, or discuss it at the Etymology scriptorium.)

  Alternative formsEdit

  PronunciationEdit

  NounEdit

  (うち) (uchi

  1. inside

  Usage notesEdit

  is the most common kanji for this pronunciation.

  Etymology 5Edit

  Various nanori readings.

  Proper nounEdit

  (あたり) (Atari

  1. a surname

  (あたる) (Ataru

  1. a female given name

  (なかば) (Nakaba

  1. a surname

  Etymology 6Edit

  Kanji in this term
  ちゅん
  Grade: 1
  irregular

  Borrowing from Mandarin (zhōng)

  PronunciationEdit

  NounEdit

  (チュン) (chun

  1. (mahjong) red dragon (tile)

  See alsoEdit

  ReferencesEdit

  1. 1.0 1.1 2006, 大辞林 (Daijirin), Third Edition (in Japanese), Tōkyō: Sanseidō, →ISBN
  2. 2.0 2.1 1998, NHK日本語発音アクセント辞典 (NHK Japanese Pronunciation Accent Dictionary) (in Japanese), Tōkyō: NHK, →ISBN

  KoreanEdit

  EtymologyEdit

  From Middle Chinese (MC ʈɨuŋ).

  Historical Readings
  Dongguk Jeongun Reading
  Dongguk Jeongun, 1448 듀ᇰ (Yale: tyùng)
  Middle Korean
  Text Eumhun
  Gloss (hun) Reading
  Hunmong Jahoe, 1527[1] 가온〮ᄃᆡᆺ (Yale: kàwóntòy-s) 듀ᇰ (Yale: tyùng)

  PronunciationEdit

  HanjaEdit

  Korean Wikisource has texts containing the hanja:

  Wikisource

  , eumhun 가운데 (gaunde jung)

  1. Hanja form? of (average (grade or class)).
  2. Hanja form? of (middle; medium).
  3. Hanja form? of (amongst).
  4. Hanja form? of (in the course of; during).
  5. Hanja form? of (China (in compounds or in news media)).

  CompoundsEdit

  Proper nounEdit

  Hanja in this term

  (Jung) (hangeul )

  1. (in news headlines) Short for ()() (Jungguk, China).
   · 관계Han·Jung gwangyeSouth Korea – China relations

  Usage notesEdit

  In news headlines, this is usually written solely in the hanja form, even in contemporary Korean text otherwise devoid of any hanja.

  ReferencesEdit

  • 국제퇴계학회 대구경북지부 (國際退溪學會 大邱慶北支部) (2007). Digital Hanja Dictionary, 전자사전/電子字典. [2]

  Old KoreanEdit

  Alternative formsEdit

  • (*-huy) (probably represents lenition of initial *k)

  ParticleEdit

  (*-kuy, *-huy)

  1. in; at; amid (locative case marker, attested in isolation only before the eleventh century)

  Reconstruction notesEdit

  • Conventionally reconstructed as *-kuy because Idu manuals in Han'gul read this character as (-huy), which is believed to reflect an ancient reading tradition. Middle Korean intervocalic /h/ is usually lenited from Old Korean */k/ based on internal and dialectal reconstruction. The non-lenited form also survives directly in pronouns: 이ᅌᅥ긔〮 (ìngèkúy, here), 뎌ᇰ어긔〮 (tyèngèkúy, there), etc.
  • Assumed to be a logogram borrowed from Chinese, as no Chinese reading or native Korean equivalent of whose phonology is even remotely similar to *kuy is known. The Chinese word often bears a locative meaning as well, and there is a certain parallel in the Vietnamese Nôm use of the same character to write the native preposition trong (in; inside).
  • First-millennium Old Korean also featured the locative particle (*-a). The two particles were compounded as 良中 (*-a-kuy) as early as the seventh century. The compounded form becomes predominant in the corpus after the eleventh century, after which 中 *-kuy in isolation is rarely encountered (although a likely Middle Korean reflex is attested in Hangul form as late as the fifteenth century). The compounded form eventually fused into a single morpheme, becoming the Middle Korean locative particle 에〮/애〮 (-éy/áy).
  • At some point, perhaps even before widespread compounding, */k/ was lenited to */h/. Lenition may have begun as early as the eighth century, given the attestation of the form in the poem 讚耆婆郞歌 Changiparang-ga, whose claimed date of composition is 740.
  • Nam Pung-hyun suggests that (*-uy), another apparent locative particle attested in the Old Korean corpus, should be connected to (*-kuy.) He classifies both as "uy-type locatives", in contrast to (*-a) as an "a-type locative", and speculates that the uy-type locatives were reserved for animate beings while could be used indiscriminately.

  DescendantsEdit

  • Old Korean: 良中 (*-akuy) (compounded with (*-a))
  • Middle Korean: (-huy) (rare)

  See alsoEdit

  • (*-a) (locative case marker)
  • (*-uy) (locative case marker)
  • 良中 (*-akuy) (locative case marker predominant after the eleventh century)

  ReferencesEdit

  • 배대은 (1996), “이두 처격조사의 통시적 고찰 [A diachronic study of locative case markers in Idu]”, in Baedalmal, volume 21, pages 139–156
  • 이승재 (2000), “차자표기 자료의 격조사 연구 [Study of case markers in the Chinese-based orthography [of Korean]]”, in Gugeo Gukmunhak, volume 127, pages 107–132
  • Hwang Seon-yeop (2006). "Godae gugeo-ui cheogyeok josa" 고대국어의 처격조사] ["The locative case markers of Old Korean"]. Hanmal Yeon'gu Hakhoe Jeon'guk Haksul Daehoe (conference). Seongnam, South Korea. pp. 35–48.
  • Nam Pung-hyun (2012), “Old Korean”, in The Languages of Japan and Korea, Routledge, →ISBN, pages 41–72

  VietnameseEdit

  Han characterEdit

  : Hán Việt readings: trung ((trắc)(cung)(thiết))[1][2][3][4][5], trúng[1][2][3][4][5]
  : Nôm readings: trúng[1][2][3][4][6], trong[1][2][3][7], trung[1][2][4][6], truồng[3][4][5][6], đúng[3], truông[7]

  1. chữ Hán form of trung (middle).
  2. chữ Hán form of Trung (Sino-).
  3. chữ Hán form of trúng (to hit).
  4. Nôm form of trong (in; inside; within).

  CompoundsEdit

  ReferencesEdit