ChineseEdit

ten one tenth
trad. (十分)
simp. #(十分)
Literally: “ten out of ten”.

PronunciationEdit


AdverbEdit

十分

 1. very; extremely; utterly; absolutely
  中國外匯儲備十分充足 [MSC, trad.]
  中国外汇储备十分充足 [MSC, simp.]
  Zhōngguó de wàihuì chǔbèi shífēn chōngzú. [Pinyin]
  China's foreign exchange reserves are considerable.
  胸懷十分豁達並且意念非常堅強領袖 [MSC, trad.]
  胸怀十分豁达并且意念非常坚强领袖 [MSC, simp.]
  Tā shì yī wèi xiōnghuái shífēn huòdá, bìngqiě yìniàn fēicháng jiānqiáng de lǐngxiù. [Pinyin]
  He's a very broad-minded and strong-willed leader.
  萬聖節裝扮不是大人專利那些糖果小孩裝扮可以十分出色 [MSC, trad.]
  万圣节装扮不是大人专利那些糖果小孩装扮可以十分出色 [MSC, simp.]
  Wànshèngjié zhuāngbàn bùshì dàrén de zhuānlì, nàxiē pāi mén tǎo tángguǒ de xiǎohái zhuāngbàn yě kěyǐ shífēn chūsè! [Pinyin]
  Halloween costumes are not just for adults - the costumes of children who ask for candy can also be extraordinary!

SynonymsEdit

NounEdit

十分

 1. ten points
 2. hundred percent
 3. ten minutes

JapaneseEdit

Kanji in this term
じゅう
Grade: 1
ぶん
Grade: 2
on’yomi

Etymology 1Edit

Alternative formsEdit

Adjectival nounEdit

(じゅう)(ぶん) (jūbun-na (adnominal (じゅう)(ぶん) (jūbun na), adverbial (じゅう)(ぶん) (jūbun ni))

 1. enough, plenty
InflectionEdit

AdverbEdit

(じゅう)(ぶん) (jūbun

 1. fully, thoroughly
AntonymsEdit

Etymology 2Edit

(ten) +‎ (minute)

NounEdit

十分(じゅっぷん) (juppun

 1. ten minutes
Japanese number-counter combinations for (ふん) (fun)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 What time?
(いっ)(ぷん) (ippun) ()(ふん) (nifun) (さん)(ぷん) (sanpun)
(さん)(ふん) (sanfun)
(よん)(ぷん) (yonpun)
(よん)(ふん) (yonfun)
()(ふん) (gofun) (ろっ)(ぷん) (roppun) (なな)(ふん) (nanafun)
(しち)(ふん) (shichifun)
(はっ)(ぷん) (happun)
(はち)(ふん) (hachifun)
(きゅう)(ふん) (kyūfun) (じゅっ)(ぷん) (juppun)
(じっ)(ぷん) (jippun)
(なん)(ぷん) (nanpun)
(なん)(ふん) (nanfun)

VietnameseEdit

Hán tự in this term

AdjectiveEdit

十分

 1. Hán tự form of thập phân (decimal).