Open main menu
U+5745, 坅
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5745

[U+5744]
CJK Unified Ideographs
[U+5746]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 32, +4, 7 strokes, cangjie input 土人戈弓 (GOIN), four-corner 48127, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 224, character 29
  • Dai Kanwa Jiten: character 4914
  • Dae Jaweon: page 459, character 18
  • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 424, character 1
  • Unihan data for U+5745

ChineseEdit

trad.
simp. #

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (29)
Final () (139)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰiɪmX/
Pan
Wuyun
/kʰimX/
Shao
Rongfen
/kʰjemX/
Edwin
Pulleyblank
/kʰimX/
Li
Rong
/kʰiəmX/
Wang
Li
/kʰĭĕmX/
Bernard
Karlgren
/kʰi̯əmX/
Expected
Mandarin
Reflex
qǐn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6603
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kʰrɯmʔ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit

(Can we verify(+) this pronunciation?)

CompoundsEdit