Open main menu

Wiktionary β

U+5E16, 帖
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5E16

[U+5E15]
CJK Unified Ideographs
[U+5E17]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 50, +5, 8 strokes, cangjie input 中月卜口 (LBYR), four-corner 41260, composition)

Derived charactersEdit

ReferencesEdit

 • KangXi: page 330, character 1
 • Dai Kanwa Jiten: character 8849
 • Dae Jaweon: page 635, character 20
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 733, character 6
 • Unihan data for U+5E16

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*taːm
*ɦlaːm, *hljems, *hl'eːms
*ɦlaːm
*rteːm, *rdeːms, *teːm, *tʰjeb
*rteːms
*sreːm
*nem
*nem
*slem, *ʔl'ɯm
*tem
*tem, *teːms, *tʰeːm
*tems, *tʰem
*tʰem, *ɡrem, *tʰeːb
*ʔljem, *tjems
*tjemʔ
*tjems, *teːm
*hljem, *hljems
*hljem, *teːms
*njem
*lem
*teːm
*tiːm
*teːmʔ
*teːmʔ, *teːms
*tiːms
*tiːms, *tim
*tʰeːm
*deːmʔ
*neːm
*neːm
*ʔl'ɯm
*teːb
*teːb, *tʰeːb
*tʰeːb
*tʰeːb
*tʰeːb
*tʰeːb

PronunciationEdit


Note:
 • tiē - "obedient, docile, relevant";
 • tiè - "copybook";
 • tiě - other senses.
 • Cantonese
 • Min Nan

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /tʰiɛ⁵⁵/
  Harbin /tʰiɛ⁴⁴/
  Tianjin /tʰie²¹/ 請~
  /tʰie⁵³/ 字~
  Jinan /tʰiə²¹³/
  Qingdao /tʰiə⁵⁵/
  Zhengzhou /tʰiɛ²⁴/
  Xi'an /tʰiɛ²¹/
  Xining /tʰi⁴⁴/
  Yinchuan /tʰie¹³/
  Lanzhou /tʰiə¹³/
  Ürümqi /tʰiɤ²¹³/
  Wuhan /tʰie²¹³/
  Chengdu /tʰie³¹/
  Guiyang /tʰie²¹/
  Kunming /tʰiɛ³¹/
  Nanjing /tʰieʔ⁵/
  Hefei /tʰiɐʔ⁵/
  Jin Taiyuan /tʰiəʔ²/
  Pingyao /tʰiʌʔ¹³/
  Hohhot /tʰiaʔ⁴³/
  Wu Shanghai /tʰiɪʔ⁵/
  Suzhou /tʰiəʔ⁵/
  Hangzhou /tʰiəʔ⁵/
  Wenzhou /tʰi²¹³/
  Hui Shexian /tʰeʔ²¹/
  Tunxi /tʰiɛ⁵/
  Xiang Changsha /tʰie²⁴/
  Xiangtan /tʰie²⁴/
  Gan Nanchang /tʰiɛʔ⁵/
  Hakka Meixian /tʰiap̚¹/
  Taoyuan /tʰiɑp̚²²/
  Cantonese Guangzhou /tʰip̚³/
  Nanning /tʰip̚³³/
  Hong Kong /tʰip̚³/
  Min Xiamen (Min Nan) /tʰiap̚³²/
  Fuzhou (Min Dong) /tʰaiʔ²³/
  Jian'ou (Min Bei) /tʰiɛ²⁴/
  Shantou (Min Nan) /tʰiap̚²/
  Haikou (Min Nan) /hiap̚⁵/

  Rime
  Character
  Reading # 1/1
  Initial () (6)
  Final () (158)
  Tone (調) Checked (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () IV
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /tʰep̚/
  Pan
  Wuyun
  /tʰep̚/
  Shao
  Rongfen
  /tʰɛp̚/
  Edwin
  Pulleyblank
  /tʰɛp̚/
  Li
  Rong
  /tʰep̚/
  Wang
  Li
  /tʰiep̚/
  Bernard
  Karlgren
  /tʰiep̚/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  tie
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/1
  No. 16741
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  2
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*tʰeːb/

  DefinitionsEdit

  1. note; invitation; identity card
  2. to be submissive; to be obedient; to be docile
  3. relevant
  4. copybook
  5. Classifier for doses of herbal medicine.

  CompoundsEdit


  JapaneseEdit

  KanjiEdit

  (“Jinmeiyō” kanji used for names)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  ReadingsEdit


  KoreanEdit

  HanjaEdit

  (cheop, che) (hangeul , , revised cheop, che, McCune–Reischauer ch'ŏp, ch'e)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  VietnameseEdit

  Han characterEdit

  (thiếp)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.