Open main menu
U+6156, 慖
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6156

[U+6155]
CJK Unified Ideographs
[U+6157]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 61, +11, 14 strokes, cangjie input 心田戈一 (PWIM), four-corner 96000, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 398, character 35
  • Dai Kanwa Jiten: character 11090
  • Dae Jaweon: page 737, character 28
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2346, character 2
  • Unihan data for U+6156

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʷɯːɡs, *kʷrɯːɡ
*kʷɯːɡs, *kʷrɯːɡ
*kʷɯːɡs
*kʷɯːɡs
*kʷɯːɡ
*ɡʷɯːɡ
*ɡʷɯːɡ
*ɡʷɯːɡ, *ɢʷrɯɡ
*qʰʷrɯɡ
*qʰʷrɯɡ, *ɡʷrɯɡ
*qʰʷrɯɡ, *ɡʷrɯɡ
*ɢʷrɯɡ
*ɢʷrɯɡ
*ɡʷrɯɡ
*ɡʷrɯɡ
*ɡʷrɯɡ
*kʷrɯːɡ
*kʷrɯːɡ
*kʷrɯːɡ
*kʷrɯːɡ
*kʷrɯːɡ
*kʷrɯːɡ
*kʷrɯːɡ
*qʰʷrɯːɡ
*qʷrɯɡ
*qʷɯɡ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (28) (28)
Final () (42) (120)
Tone (調) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Closed Closed
Division () I II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kuʌiH/ /kˠwɛk̚/
Pan
Wuyun
/kuoiH/ /kʷᵚæk̚/
Shao
Rongfen
/kuɒiH/ /kuɐk̚/
Edwin
Pulleyblank
/kwəjH/ /kwəɨjk̚/
Li
Rong
/kuᴀiH/ /kuɛk̚/
Wang
Li
/kuɒiH/ /kwæk̚/
Bernard
Karlgren
/kuɑ̆iH/ /kwæk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
guì guo
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 5544 5569
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kʷɯːɡs/ /*kʷrɯːɡ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit