U+64D6, 擖
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64D6

[U+64D5]
CJK Unified Ideographs
[U+64D7]

Translingual edit

Han character edit

(Kangxi radical 64, +13, 16 strokes, cangjie input 手廿日女 (QTAV), four-corner 54027, composition )

  1. scrape

References edit

  • Kangxi Dictionary: page 459, character 6
  • Dai Kanwa Jiten: character 12833
  • Dae Jaweon: page 808, character 5
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 1954, character 2
  • Unihan data for U+64D6

Chinese edit

trad.
simp. #

Glyph origin edit

Pronunciation editRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (29) (28) (11)
Final () (75) (71) (150)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () II II II
Fanqie
Baxter kheat kaet draep
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰˠɛt̚/ /kˠat̚/ /ɖˠap̚/
Pan
Wuyun
/kʰᵚæt̚/ /kᵚat̚/ /ɖᵚap̚/
Shao
Rongfen
/kʰæt̚/ /kɐt̚/ /ȡap̚/
Edwin
Pulleyblank
/kʰəɨt̚/ /kaɨt̚/ /ɖaɨp̚/
Li
Rong
/kʰɛt̚/ /kat̚/ /ȡap̚/
Wang
Li
/kʰæt̚/ /kat̚/ /ȡap̚/
Bernard
Karlgren
/kʰat̚/ /kăt̚/ /ȡʱap̚/
Expected
Mandarin
Reflex
qia jia zhá
Expected
Cantonese
Reflex
haat3 gaat3 zaap6
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 5042 5043 8149
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 1 1
Corresponding
MC rime
𤫶 𪈟 𠗨
Old
Chinese
/*kʰreːd/ /*kraːd/ /*r'aːb/
Notes

Definitions edit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.