ChineseEdit

 
to change; to alter; to transform
to change; to alter; to transform; to correct
regret
simp. and trad.
(改悔)
anagram 悔改

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/2 2/2
Initial () (28) (32) (32)
Final () (41) (42) (42)
Tone (調) Rising (X) Rising (X) Departing (H)
Openness (開合) Open Closed Closed
Division () I I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʌiX/ /huʌiX/ /huʌiH/
Pan
Wuyun
/kəiX/ /huoiX/ /huoiH/
Shao
Rongfen
/kɒiX/ /xuɒiX/ /xuɒiH/
Edwin
Pulleyblank
/kəjX/ /hwəjX/ /hwəjH/
Li
Rong
/kᴀiX/ /xuᴀiX/ /xuᴀiH/
Wang
Li
/kɒiX/ /xuɒiX/ /xuɒiH/
Bernard
Karlgren
/kɑ̆iX/ /xuɑ̆iX/ /xuɑ̆iH/
Expected
Mandarin
Reflex
gǎi huǐ huì
Expected
Cantonese
Reflex
goi2 fui2 fui3
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
gǎi huǐ
Middle
Chinese
‹ kojX › ‹ xwojX ›
Old
Chinese
/*C.qˁəʔ/ /*m̥ˁəʔ/
English change (v.) regret, repent

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1 1/2 2/2
No. 5763 9318 9319
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*klɯːʔ/ /*hmɯːʔ/ /*hmɯːs/

VerbEdit

改悔

  1. to repent and mend one's ways

SynonymsEdit

See alsoEdit