Open main menu
U+673E, 朾
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-673E

[U+673D]
CJK Unified Ideographs
[U+673F]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 75, +2, 6 strokes, cangjie input 木一弓 (DMN), four-corner 41920, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 510, character 17
  • Dai Kanwa Jiten: character 14440
  • Dae Jaweon: page 894, character 13
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1153, character 2
  • Unihan data for U+673E

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tʰeːnʔ, *tʰeːŋʔ
*tʰeːnʔ, *tʰeːŋ, *tʰeːŋʔ, *deːŋʔ
*rteŋʔ, *teːŋʔ
*rteŋʔ, *rdeŋ
*rteːŋ, *rdeːŋ
*rteːŋ, *teːŋ
*rteːŋ, *teːŋ
*rdeːŋ, *tʰeŋ, *teːŋ
*rdeːŋ
*teːŋ, *teːŋs
*teːŋ, *teːŋʔ
*teːŋ
*teːŋ
*teːŋ
*teːŋʔ
*teːŋʔ
*teːŋʔ
*teːŋʔ
*teːŋʔ, *deːŋ
*teːŋs
*teːŋs, *tʰeːŋ, *deːŋʔ
*teːŋs
*tʰeːŋ, *tʰeːŋs
*tʰeːŋ, *tʰeːŋʔ
*tʰeːŋ
*deːŋ
*deːŋ
*deːŋ
*deːŋ
*deːŋ
*deːŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (9) (11)
Final () (117) (117)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠɛŋ/ /ɖˠɛŋ/
Pan
Wuyun
/ʈᵚæŋ/ /ɖᵚæŋ/
Shao
Rongfen
/ȶɐŋ/ /ȡɐŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ʈəɨjŋ/ /ɖəɨjŋ/
Li
Rong
/ȶɛŋ/ /ȡɛŋ/
Wang
Li
/ȶæŋ/ /ȡæŋ/
Bernard
Karlgren
/ȶæŋ/ /ȡʱæŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
zhēng chéng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 2371 2374
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*rteːŋ/ /*rdeːŋ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. to bump

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit

  • On (unclassified): とう (); じょう (); てい (tei); ちょう (chō)
  • Kun: つく (tsuku)