Open main menu
U+6906, 椆
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6906

[U+6905]
CJK Unified Ideographs
[U+6907]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 75, +8, 12 strokes, cangjie input 木月土口 (DBGR), four-corner 47920, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 535, character 23
  • Dai Kanwa Jiten: character 15011
  • Dae Jaweon: page 923, character 13
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1236, character 1
  • Unihan data for U+6906

ChineseEdit

trad.
simp. #

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tuːw, *dɯw, *do
*tuːw, *rtɯːw, *tɯw
*tuːwʔ
*tʰuːw, *dɯw
*tʰuːw, *duːw
*duːw
*tɯːw
*tɯːw
*tɯːw
*tɯːw
*tɯːw
*tɯːw
*tɯːw
調 *dɯːw, *dɯːws, *tɯw
*dɯːw
*tʰɯw
*tʰɯw, *tjɯw
*dɯw
*dɯw, *tjɯws
*tjɯw
*tjɯw
*tjɯw
*tjɯw
*tjɯwʔ
*tʰɯːwɢ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (11) (23)
Final () (136) (136)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɖɨu/ /t͡ɕɨuH/
Pan
Wuyun
/ɖiu/ /t͡ɕiuH/
Shao
Rongfen
/ȡiəu/ /t͡ɕiəuH/
Edwin
Pulleyblank
/ɖuw/ /cuwH/
Li
Rong
/ȡiu/ /t͡ɕiuH/
Wang
Li
/ȡĭəu/ /t͡ɕĭəuH/
Bernard
Karlgren
/ȡʱi̯ə̯u/ /t͡ɕi̯ə̯uH/
Expected
Mandarin
Reflex
chóu zhòu
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 17530 17537
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*dɯw/ /*tjɯws/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit

  • On (unclassified): ちゅう (chū), じゅ (ju), しゅう (shū), しゅ (shu)