Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 75 +9, 13 strokes, cangjie input 木戈戈中 (DIIL), four-corner 47927, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 543, character 4
 • Dai Kanwa Jiten: character 15226
 • Dae Jaweon: page 930, character 35
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1239, character 3
 • Unihan data for U+6994

ChineseEdit

simp. and trad.

PronunciationEdit

Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/2

Initial: (37)
Final:
Division: I

Openness: Open
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/lɑŋ/ /lɑŋ/ /lɑŋ/ /lɑŋ/ /laŋ/ /lɑŋ/ /lɑŋ/
Character (), Pronunciation 2/2

Initial: (37)
Final:
Division: I

Openness: Open
Tone: Rising (X)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/lɑŋX/ /lɑŋX/ /lɑŋX/ /lɑŋX/ /laŋX/ /lɑŋX/ /lɑŋX/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
8031 0 /*raːŋ/
8039 0 /*raːŋʔ/

DefinitionsEdit

 1. betel nut tree

CompoundsEdit


JapaneseEdit

KoreanEdit

HanjaEdit

‎(rang, nang) (hangeul , , revised rang, nang, McCune-Reischauer rang, nang, Yale lang, nang)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

 1. betel-nut tree

ReferencesEdit

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính,Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999
Read in another language