U+6B26, 欦
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B26

[U+6B25]
CJK Unified Ideographs
[U+6B27]

Translingual Edit

Han character Edit

(Kangxi radical 76, +4, 8 strokes, cangjie input 人弓弓人 (ONNO) or X人弓弓人 (XONNO), composition )

References Edit

  • KangXi: page 566, character 15
  • Dai Kanwa Jiten: character 16019
  • Dae Jaweon: page 955, character 3
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 2136, character 3
  • Unihan data for U+6B26

Chinese Edit

trad.
simp. #

Glyph origin Edit

Pronunciation EditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (32) (29) (32)
Final () (157) (145) (151)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open
Division () IV III II
Fanqie 广
Baxter xem khjaemX xeamX
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hem/ /kʰɨɐmX/ /hˠɛmX/
Pan
Wuyun
/hem/ /kʰiɐmX/ /hᵚæmX/
Shao
Rongfen
/xɛm/ /kʰiɐmX/ /xɐmX/
Edwin
Pulleyblank
/hɛm/ /kʰɨamX/ /həɨmX/
Li
Rong
/xem/ /kʰiɐmX/ /xɐmX/
Wang
Li
/xiem/ /kʰĭɐmX/ /xɐmX/
Bernard
Karlgren
/xiem/ /kʰi̯ɐmX/ /xămX/
Expected
Mandarin
Reflex
xiān qiǎn xiǎn
Expected
Cantonese
Reflex
him1 him2 haam2
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
No. 6577 6584 6586 6587 6589
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʰrɯːmʔ/ /*qʰram/ /*kʰlam/ /*kʰlamʔ/ /*qʰlɯːm/

Definitions Edit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References Edit