Open main menu
U+6B26, 欦
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6B26

[U+6B25]
CJK Unified Ideographs
[U+6B27]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 76, +4, 8 strokes, cangjie input 人弓弓人 (ONNO) or X人弓弓人 (XONNO), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 566, character 15
  • Dai Kanwa Jiten: character 16019
  • Dae Jaweon: page 955, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 2136, character 3
  • Unihan data for U+6B26

ChineseEdit

trad.
simp. #

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (32) (29) (32)
Final () (157) (145) (151)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open
Division () IV III II
Fanqie 广
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/hem/ /kʰɨɐmX/ /hˠɛmX/
Pan
Wuyun
/hem/ /kʰiɐmX/ /hᵚæmX/
Shao
Rongfen
/xɛm/ /kʰiɐmX/ /xɐmX/
Edwin
Pulleyblank
/hɛm/ /kʰɨamX/ /həɨmX/
Li
Rong
/xem/ /kʰiɐmX/ /xɐmX/
Wang
Li
/xiem/ /kʰĭɐmX/ /xɐmX/
Bernard
Karlgren
/xiem/ /kʰi̯ɐmX/ /xămX/
Expected
Mandarin
Reflex
xiān qiǎn xiǎn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5
No. 6577 6584 6586 6587 6589
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1 1 1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qʰrɯːmʔ/ /*qʰram/ /*kʰlam/ /*kʰlamʔ/ /*qʰlɯːm/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit