See also: and

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 85 +4, 7 strokes, cangjie input 水月竹弓 (EBHN) or 水月竹山 (EBHU), four-corner 37110)

 1. sink, submerge
 2. addicted to

ReferencesEdit

 • KangXi: page 610, character 7
 • Dai Kanwa Jiten: character 17190
 • Dae Jaweon: page 1003, character 1
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1574, character 1
 • Unihan data for U+6C89

ChineseEdit

simp. and trad.

PronunciationEdit


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʰən³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʰən²⁴/ ~重
/ʈ͡ʂʰən⁵³/ ~底
Tianjin /ʈ͡ʂʰən⁴⁵/
/t͡sʰən⁴⁵/
Jinan /ʈ͡ʂʰẽ⁴²/
Qingdao /tʃʰə̃⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʰən⁴²/
Xi'an /ʈ͡ʂʰẽ²⁴/
Xining /ʈ͡ʂʰə̃²⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂʰəŋ⁵³/
Lanzhou /ʈ͡ʂʰə̃n⁵³/
Ürümqi /ʈ͡ʂʰɤŋ⁵¹/
Wuhan /t͡sʰən²¹³/
Chengdu /t͡sʰən³¹/
Guiyang /t͡sʰen²¹/
Kunming /ʈ͡ʂʰə̃³¹/
Nanjing /ʈ͡ʂʰən²⁴/
Hefei /ʈ͡ʂʰən⁵⁵/
Jin Taiyuan /t͡sʰəŋ¹¹/
Pingyao /ʈ͡ʂʰəŋ¹³/
Hohhot /t͡sʰə̃ŋ³¹/
Wu Shanghai /zəŋ¹³/
Suzhou /zən¹³/
Hangzhou /d͡zen²¹³/
Wenzhou /d͡zaŋ³¹/
Hui Shexian /t͡ɕʰiʌ̃⁴⁴/
Tunxi /t͡ɕʰian⁴⁴/
Xiang Changsha /ʈ͡ʂən¹³/
Xiangtan /d͡zən¹²/
Gan Nanchang /t͡sʰɨn²⁴/
Hakka Meixian /t͡sʰəm¹¹/
Taoyuan /tʃʰem¹¹/
Cantonese Guangzhou /t͡sʰɐm²¹/
Nanning /t͡sʰɐm²¹/
Hong Kong /t͡sʰɐm²¹/
Min Xiamen (Min Nan) /tim³⁵/
/tiam³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /tʰɛiŋ⁵³/
Jian'ou (Min Bei) /teiŋ³³/
Shantou (Min Nan) /tim⁵⁵/
Haikou (Min Nan) /sim³¹/
/hiam³¹/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/1

Initial: (11)
Final:
Division: III

Openness: Open
Tone: Level (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ɖiɪm/ /ȡʱi̯əm/ /ȡiəm/ /ɖim/ /ɖim/ /ȡĭĕm/ /ȡjem/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
15256 3 /*l'um/ 俗沈字見易林漢碑

VerbEdit

 1. to sink (into water)

CompoundsEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

‎(chim, sim) (hangeul , , revised chim, sim, McCune-Reischauer ch'im, sim, Yale chim, sim)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(trầm, tròm, chằm, chìm, đắm, đẫm, ngằm, ngầm, trằm, đẵm)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.
Read in another language