Open main menu

Wiktionary β

U+6D5B, 浛
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D5B

[U+6D5A]
CJK Unified Ideographs
[U+6D5C]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 85 +7, 10 strokes, cangjie input 水人戈口 (EOIR) or X水人戈口 (XEOIR), composition)

ReferencesEdit


ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
kʰl'uːm
l̥ʰuːmʔ
l̥ʰuːms, *luːms
qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
qʰɯːm
qʰɯːm
qʰɯːm, *ɡɯːms
ɡɯːm
ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
ɡɯːm
ɡɯːm
ɡɯːm
ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
ɡɯːms
ɡɯːms
qɯːm, *qaːb
qɯːm, *qrɯːms
krɯːm
qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
ɡram, *ɡrɯm
ɡram
ɡram
ɡram, *ɡrɯm
nɯːms
sɡɯm, *sɡrɯm
sɢrɯm
sɡrɯm
sɡrɯm, *ɡrɯms
sɡrɯm
ɡjɯms
krɯm
krɯm
krɯm
kʰrɯm
kʰrɯmʔ
kʰrɯms
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯms
ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
ŋɡrɯm
qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
qrɯm
qrɯm
qrɯmʔ, *qrɯms
qrɯms
qrɯms
ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (159)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦʌmH/
Pan
Wuyun
/ɦəmH/
Shao
Rongfen
/ɣɒmH/
Edwin
Pulleyblank
/ɦəmH/
Li
Rong
/ɣᴀmH/
Wang
Li
/ɣɒmH/
Bernard
Karlgren
/ɣămH/
Expected
Mandarin
Reflex
hàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6570
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡɯːms/

DefinitionsEdit

  1. (archaic) sinking
  2. (archaic) culvert
  3. (of area) large; vast; wide
  4. (of range) wide; widespread; large-scale
  5. (of people) numerous; many; diverse