Open main menu
U+6D5B, 浛
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D5B

[U+6D5A]
CJK Unified Ideographs
[U+6D5C]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 85, +7, 10 strokes, cangjie input 水人戈口 (EOIR) or X水人戈口 (XEOIR), composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 623, character 24
 • Dai Kanwa Jiten: character 17461
 • Dae Jaweon: page 1021, character 13
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1630, character 1
 • Unihan data for U+6D5B

ChineseEdit

trad.
simp. #

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

Pronunciation 1EditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (159)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦʌmH/
Pan
Wuyun
/ɦəmH/
Shao
Rongfen
/ɣɒmH/
Edwin
Pulleyblank
/ɦəmH/
Li
Rong
/ɣᴀmH/
Wang
Li
/ɣɒmH/
Bernard
Karlgren
/ɣămH/
Expected
Mandarin
Reflex
hàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6570
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡɯːms/

DefinitionsEdit

 1. to mix water and mud; to mix water and other thing

Pronunciation 2Edit


DefinitionsEdit

 1. Alternative form of .
  1. to immerse; to sink
  2. culvert