See also:
U+6F32, 漲
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6F32

[U+6F31]
CJK Unified Ideographs
[U+6F33]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 85, +11, 14 strokes, cangjie input 水弓尸女 (ENSV), four-corner 31132, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 647, character 8
 • Dai Kanwa Jiten: character 18173
 • Dae Jaweon: page 1057, character 7
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 1733, character 2
 • Unihan data for U+6F32

ChineseEdit

trad.
simp.

Glyph originEdit

Phono-semantic compound (形聲, OC *taŋ, *taŋʔ, *taŋs): semantic (water) + phonetic (OC *taŋ, *taŋs).

Pronunciation 1Edit


Note:
 • tiùⁿ/tiòⁿ, tńg - vernacular;
 • tiòng/tiàng, tióng/tiáng - literary.

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (9) (9)
Final () (105) (105)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈɨɐŋ/ /ʈɨɐŋH/
Pan
Wuyun
/ʈiɐŋ/ /ʈiɐŋH/
Shao
Rongfen
/ȶiɑŋ/ /ȶiɑŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈɨaŋ/ /ʈɨaŋH/
Li
Rong
/ȶiaŋ/ /ȶiaŋH/
Wang
Li
/ȶĭaŋ/ /ȶĭaŋH/
Bernard
Karlgren
/ȶi̯aŋ/ /ȶi̯aŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
zhāng zhàng
Expected
Cantonese
Reflex
zoeng1 zoeng3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 1262 1264 1265
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*taŋ/ /*taŋʔ/ /*taŋs/

DefinitionsEdit

 1. to rise; to go up; to increase

CompoundsEdit

Pronunciation 2Edit


Note:
 • tiùⁿ/tiòⁿ - vernacular;
 • tiòng/tiàng - literary.

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (9) (9)
Final () (105) (105)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈɨɐŋ/ /ʈɨɐŋH/
Pan
Wuyun
/ʈiɐŋ/ /ʈiɐŋH/
Shao
Rongfen
/ȶiɑŋ/ /ȶiɑŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈɨaŋ/ /ʈɨaŋH/
Li
Rong
/ȶiaŋ/ /ȶiaŋH/
Wang
Li
/ȶĭaŋ/ /ȶĭaŋH/
Bernard
Karlgren
/ȶi̯aŋ/ /ȶi̯aŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
zhāng zhàng
Expected
Cantonese
Reflex
zoeng1 zoeng3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 1262 1264 1265
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*taŋ/ /*taŋʔ/ /*taŋs/

DefinitionsEdit

 1. Alternative form of (zhàng, “to swell; to distend”).
 2. to be filled
 3. (Mainland China) to exceed by
 4. A surname.

CompoundsEdit

Pronunciation 3EditRime
Character
Reading # 1/2
Initial () (9)
Final () (105)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈɨɐŋ/
Pan
Wuyun
/ʈiɐŋ/
Shao
Rongfen
/ȶiɑŋ/
Edwin
Pulleyblank
/ʈɨaŋ/
Li
Rong
/ȶiaŋ/
Wang
Li
/ȶĭaŋ/
Bernard
Karlgren
/ȶi̯aŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
zhāng
Expected
Cantonese
Reflex
zoeng1
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3
No. 1262
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*taŋ/

DefinitionsEdit

 1. Alternative name for 南海 (Nánhǎi, “South Sea”).

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit

 • On (unclassified): ちょう (chō)
 • Kun: みなぎる (minagiru)

KoreanEdit

HanjaEdit

(eum (chang))

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

: Hán Nôm readings: trướng, nhướng

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.