Open main menu

ChineseEdit

 
ardent; intense; split; crack; rend
scholar; warrior; knight
simp. and trad.
(烈士)

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/1
Initial () (37) (20)
Final () (81) (19)
Tone (調) Checked (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/liᴇt̚/ /d͡ʒɨX/
Pan
Wuyun
/liɛt̚/ /ɖ͡ʐɨX/
Shao
Rongfen
/ljæt̚/ /d͡ʒieX/
Edwin
Pulleyblank
/liat̚/ /ɖ͡ʐɨX/
Li
Rong
/liɛt̚/ /d͡ʒiəX/
Wang
Li
/lĭɛt̚/ /d͡ʒĭəX/
Bernard
Karlgren
/li̯ɛt̚/ /ɖ͡ʐʱiX/
Expected
Mandarin
Reflex
liè zhì
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
liè shì
Middle
Chinese
‹ ljet › ‹ dzriX ›
Old
Chinese
/*[r]at/ /*[m-s-]rəʔ/
English blazing; brilliant officer; gentleman

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1 1/1
No. 8130 11511
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*red/ /*zrɯʔ/

NounEdit

烈士

 1. martyr
 2. somebody with great goal
  老驥伏櫪千里烈士暮年壯心不已 [MSC, trad.]
  老骥伏枥千里烈士暮年壮心不已 [MSC, simp.]
  From: 三國·魏·曹操《步出夏門行》
  Lǎojì fúlì, zhì zài qiānlǐ; lièshì mùnián, zhuàngxīn bùyǐ. [Pinyin]
  (please add an English translation of this example)