Open main menu
U+70DA, 烚
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-70DA

[U+70D9]
CJK Unified Ideographs
[U+70DB]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 86, +6, 10 strokes, cangjie input 火人一口 (FOMR), four-corner 98861, composition)

ReferencesEdit


ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰuːm
*quːm, *qromʔ, *qɯːm, *qramʔ, *qɯːb
*ɡuːmʔ, *kuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tkuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tuːb, *toːb
*tuːb
*tuːb, *tʰoːb
*tkuːb, *ɡuːb
*tkʰuːb, *kuːb, *quːb, *quːb
*kuːb
鴿 *kuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *ɡuːb
*kuːb, *kʰuːb
*kuːb
*kuːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb, *kruːb
*kuːb
*ŋɡuːb
*quːb, *quːb
*qʰuːb, *qʰruːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*ɡuːb
*tʰuːb
*tʰoːb
*rtuːb
*kruːb, *kob, *ɡob
*kruːb, *ŋkob
*kruːb
*kʰruːb
*kʰruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*ɡruːb
*qʰjob, *qʰrub
*tkʰub
*ɡjub
*krub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub
*qʰrub

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (152)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦˠɛp̚/
Pan
Wuyun
/ɦᵚæp̚/
Shao
Rongfen
/ɣɐp̚/
Edwin
Pulleyblank
/ɦəɨp̚/
Li
Rong
/ɣɐp̚/
Wang
Li
/ɣɐp̚/
Bernard
Karlgren
/ɣăp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
xiá
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 4995
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡruːb/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.