See also: 灯籠, 灯篭, and 灯笼

ChineseEdit

lamp; light basket; cage
trad. (燈籠)
simp. (灯笼)
 
Wikipedia has articles on:

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/3 2/3 3/3
Initial () (5) (37) (37) (37)
Final () (129) (1) (7) (1)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open Open
Division () I I III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/təŋ/ /luŋ/ /lɨoŋ/ /luŋX/
Pan
Wuyun
/təŋ/ /luŋ/ /lioŋ/ /luŋX/
Shao
Rongfen
/təŋ/ /luŋ/ /lioŋ/ /luŋX/
Edwin
Pulleyblank
/təŋ/ /ləwŋ/ /luawŋ/ /ləwŋX/
Li
Rong
/təŋ/ /luŋ/ /lioŋ/ /luŋX/
Wang
Li
/təŋ/ /luŋ/ /lĭwoŋ/ /luŋX/
Bernard
Karlgren
/təŋ/ /luŋ/ /li̯woŋ/ /luŋX/
Expected
Mandarin
Reflex
dēng lóng lóng lǒng
Expected
Cantonese
Reflex
dang1 lung4 lung4 lung5

NounEdit

燈籠

  1. Chinese lantern (Classifier: )

SynonymsEdit

Derived termsEdit

DescendantsEdit

Sino-Xenic (燈籠):
  • Japanese: 灯篭(とうろう) (tōrō)
  • Korean: 등롱 (燈籠, deungnong)
  • Vietnamese: đèn lồng (燈籠)

Others: