Open main menu
U+72FF, 狿
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-72FF

[U+72FE]
CJK Unified Ideographs
[U+7300]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 94, +7, 10 strokes, cangjie input 大竹弓大一 (KHNKM), four-corner 42241, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 712, character 5
  • Dai Kanwa Jiten: character 20435
  • Dae Jaweon: page 1124, character 6
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1344, character 15
  • Unihan data for U+72FF

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*l'aːn
*l'aːnʔ
*l'aːnʔ
*l'aːns
*slan, *l̥ʰjans
*ljan, *lans
*l̥ʰan, *hljan
*l̥ʰan
*ɦljan, *lan
*hljan, *lan
*hljan
*hljan
*lan, *lans
*lan
*lan
*lan, *lans
*lan
*lan
*lan, *lans

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (36) (36)
Final () (77) (77)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/jiᴇn/ /jiᴇnH/
Pan
Wuyun
/jiɛn/ /jiɛnH/
Shao
Rongfen
/jæn/ /jænH/
Edwin
Pulleyblank
/jian/ /jianH/
Li
Rong
/iɛn/ /iɛnH/
Wang
Li
/jĭɛn/ /jĭɛnH/
Bernard
Karlgren
/i̯ɛn/ /i̯ɛnH/
Expected
Mandarin
Reflex
yán yàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 14261 14266
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*lan/ /*lans/

DefinitionsEdit

  1. an animal like a raccoon dog but with a longer body