U+7871, 硱
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7871

[U+7870]
CJK Unified Ideographs
[U+7872]

Translingual edit

Han character edit

(Kangxi radical 112, +7, 12 strokes, cangjie input 一口田木 (MRWD), four-corner 16600, composition )

References edit

  • Kangxi Dictionary: page 831, character 10
  • Dai Kanwa Jiten: character 24235
  • Dae Jaweon: page 1247, character 8
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 4, page 2433, character 8
  • Unihan data for U+7871

Chinese edit

simp. and trad.

Glyph origin edit

Pronunciation editRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (29) (29)
Final () (133) (55)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Closed
Division () III I
Fanqie
Baxter khing khwonX
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰɨŋ/ /kʰuənX/
Pan
Wuyun
/kʰɨŋ/ /kʰuonX/
Shao
Rongfen
/kʰieŋ/ /kʰuənX/
Edwin
Pulleyblank
/kʰiŋ/ /kʰwənX/
Li
Rong
/kʰiəŋ/ /kʰuənX/
Wang
Li
/kʰĭəŋ/ /kʰuənX/
Bernard
Karlgren
/kʰi̯əŋ/ /kʰuənX/
Expected
Mandarin
Reflex
qīng kǔn
Expected
Cantonese
Reflex
hing1 fan2
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 7543 7553
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*kʰɯŋ/ /*kʰuːnʔ/

Definitions edit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.