Open main menu
See also:
U+78E3, 磣
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-78E3

[U+78E2]
CJK Unified Ideographs
[U+78E4]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 112, +11, 16 strokes, cangjie input 一口戈戈竹 (MRIIH), four-corner 13622, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 835, character 27
  • Dai Kanwa Jiten: character 24438
  • Dae Jaweon: page 1252, character 31
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2455, character 1
  • Unihan data for U+78E3

ChineseEdit

trad.
simp.
variant forms 𥓗
𥕃
𥕺

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*ʔsluːm, *ʔsluːms
*sʰluːm, *sʰluːms, *sloːm, *sʰrum, *srum
*sʰluːm
*sʰluːm, *sʰluːmʔ
*sʰluːmʔ
*sʰluːmʔ, *sʰloːmʔ
*sʰluːms
毿 *sluːm
*sluːm, *srum
*sluːm, *sru, *srɯu
*sluːmʔ
*sluːmʔ, *sʰrum, *srum, *srumʔ
*sloːm
*sruːm, *sruːmʔ
*sruːmʔ, *sʰrumʔ
縿 *sroːm
*sroːm
*sʰrum
*sʰrumʔ
*sʰrumʔ
*srum
*srumʔ
*srums

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (19)
Final () (140)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Open
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃʰˠiɪmX/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂʰᵚimX/
Shao
Rongfen
/t͡ʃʰiemX/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂʰjimX/
Li
Rong
/t͡ʃʰjəmX/
Wang
Li
/t͡ʃʰĭĕmX/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂʰi̯əmX/
Expected
Mandarin
Reflex
chěn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 1105
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sʰrumʔ/

DefinitionsEdit

  1. gritty
  2. ugly
    alt. forms:

CompoundsEdit